عبور از site news

Site news

تقویم آموزشی
 

تقويم آموزشي اسفند ماه

 

شنبهيکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
 
1
 
2
 
3
4
5
 
6
7
8
بازرگاني
9
10
اتوماسيون
11
12
13
14
15
حسابداری و خزانه
16
17
حقوق دستمزد
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

نوشته شده در تاریخ سه‌شنبه، 3 اسفند 1395، 3:16 عصر
 
:::کلاس حضوری حقوق دستمزد :::
 

 نرم افزار حضور و غیاب پیوست

موضوع: آموزش و پرسش و پاسخ مباحث مرتبط با بیمه و مالیات بصورت موردی

مدرس: سهیل افشار

بصورت حضوری در محل واحد آموزش گروه نرم افزاری پیوست برگزار می گردد.

زمان : سه شنبه 95/12/17

ساعت 15:00 الی 18:00

 

ثبت نام
نوشته شده در تاریخ سه‌شنبه، 3 اسفند 1395، 3:16 عصر
 
:::کلاس حضوری حسابداری و خزانه:::
 

نرم افزار خزانه داری پیوست

موضوع: آموزش حسابداری و خزانه در سیستم مالی پیوست

مدرس: فاطمه کاشانی

بصورت حضوری در محل واحد آموزش گروه نرم افزاری پیوست برگزار می گردد.

زمان : یکشنبه 95/12/15

ساعت 15:00 الی 18:00

 

ثبت نام
نوشته شده در تاریخ سه‌شنبه، 3 اسفند 1395، 3:15 عصر
 
:::کلاس حضوری اتوماسیون:::
 

نرم افزار اتوماسیون پیوست

موضوع: آموزش طراحی فرم در اتوماسیون اداری پیوست

مدرس: زهره خاقانی

بصورت حضوری در واحد آموزش گروه نرم افزاری پیوست برگزار می گردد.

زمان : سه‌شنبه 95/12/10

ساعت 15:00 الی 18:00

 

ثبت نام
نوشته شده در تاریخ سه‌شنبه، 3 اسفند 1395، 3:15 عصر
 
::: کلاس مجازی بازرگانی:::
 

نرم افزار حسابداری پیوست

موضوع: آموزش بلزرگانی در سیستم مالی پیوست

مدرس: شاهین ذوقی

بصورت مجازی در سایت آموزشی گروه نرم افزاری پیوست برگزار می گردد.

زمان : یکشنبه 95/12/08

ساعت 15:00 الی 17:00

 

ثبت نام
نوشته شده در تاریخ سه‌شنبه، 3 اسفند 1395، 3:15 عصر