عبور از site news

Site news

تقویم آموزشی
 

تقويم آموزشي خرداد ماه

 

<td3
شنبهيکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
   
1
2
 
3
4
5
6
7
8
حقوق دستمزد
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
بازرگانی
22
23
اتوماسیون
24
25
26
27
حسابداری
28
29
حقوق دستمزد
30
31
   

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه، 1 خرداد 1396، 3:11 عصر
 
:::کلاس مجای اتوماسیون:::
 

نرم افزار اتوماسیون پیوست

 موضوع: آموزش طراحی فرم در سیستم اداری پیوست

مدرس: لینا جمال‌الدینی

بصورت مجازی در سایت آموزش گروه نرم افزاری پیوست برگزار می گردد.

زمان : سه شنبه 96/03/23

ساعت 15:30 الی 18:00

 

ثبت نام
نوشته شده در تاریخ دوشنبه، 1 خرداد 1396، 3:10 عصر
 
::: کلاس حضوری بازرگانی:::
 

نرم افزار حسابداری پیوست

موضوع: آموزش بازرگانی در سیستم مالی پیوست

مدرس: شاهین ذوقی

بصورت حضوری در واحد آموزش گروه نرم افزاری پیوست برگزار می گردد.

زمان :یکشنبه 96/03/21

ساعت 15:30 الی 18:00

 

ثبت نام
نوشته شده در تاریخ دوشنبه، 1 خرداد 1396، 3:10 عصر
 
:::کلاس حضوری حقوق و دستمزد :::
 

نرم افزار خزانه داری پیوست

موضوع: تهیه خروجی سیستم و گزارش پارامتریک(جلسه دوم)

مدرس: سهیل افشار

بصورت حضوری در محل واحد آموزش گروه نرم افزاری پیوست برگزار می گردد.

زمان : دوشنبه 96/03/29

ساعت 15:30 الی 18:00

 

ثبت نام
نوشته شده در تاریخ دوشنبه، 1 خرداد 1396، 3:10 عصر
 
:::کلاس حضوری حقوق دستمزد :::
 

 نرم افزار حضور و غیاب پیوست

موضوع: منوی تشکیلات، پرسنل و حقوق پرسنل(جلسه اول)

مدرس: سهیل افشار

بصورت حضوری در محل واحد آموزش گروه نرم افزاری پیوست برگزار می گردد.

زمان : دوشنبه 96/03/08

ساعت 15:30 الی 18:00

 

ثبت نام
نوشته شده در تاریخ دوشنبه، 1 خرداد 1396، 3:08 عصر