عبور از site news

Site news

تقویم آموزشی
 

تقویم آموزشی دی ماه

 

شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
2
3
4
اتوماسیون
 
5
6
7
8
9
10
11
12
اتوماسیون
13
14
15
16
17
18
حسابداری
19
20
21
22
23
24
25
26
بازرگانی
27
28
29
30
           
نوشته شده در تاریخ یکشنبه، 3 بهمن 1395، 10:35 صبح
 
::: کلاس مجازی مالی:::
 

نرم افزار حسابداری پیوست

موضوع: آموزش بلزرگانی و پرسش و پاسخ نرم افزار مالی پیوست

مدرس: نرگس ایران نژاد

بصورت مجازی در سایت آموزشی گروه نرم افزاری پیوست برگزار می گردد.

زمان : سه شنبه 95/11/26

ساعت 15:00 الی 17:00

 

ثبت نام
نوشته شده در تاریخ یکشنبه، 3 بهمن 1395، 10:34 صبح
 
::: کلاس حضوری حسابداری:::
 

نرم افزار خزانه داری پیوست

موضوع: بستن حساب‌ها و انبارگردانی در سیستم مالی پیوست

مدرس: نعیمه آقامیری

بصورت حضوری در محل واحد آموزش گروه نرم افزاری پیوست برگزار می گردد.

زمان : دوشنبه 95/11/18

ساعت 15:00 الی 18:00

 

ثبت نام
نوشته شده در تاریخ یکشنبه، 3 بهمن 1395، 10:34 صبح
 
::: کلاس مجازی اتوماسیون:::
 

نرم افزار اتوماسیون پیوست

موضوع: آموزش و پرسش و پاسخ نرم افزار اتوماسیون پیوست

مدرس: بنفشه غلامی

بصورت مجازی در سایت آموزشی گروه نرم افزاری پیوست برگزار می گردد.

زمان : سه شنبه 95/11/12

ساعت 15:00 الی 17:00

 

ثبت نام
نوشته شده در تاریخ یکشنبه، 3 بهمن 1395، 10:34 صبح
 
::: کلاس حضوری ادمین اتوماسیون:::
 

 نرم افزار حضور و غیاب پیوست

موضوع: آمـوزش امنیت، تنظیمات مدیراتوماسیون و مدیردبیرخانه

مدرس: بنفشه غلامی

بصورت حضوری در محل واحد آموزش گروه نرم افزاری پیوست برگزار می گردد.

زمان : دوشنبه 95/11/04

ساعت 15:00 الی 18:00

 

ثبت نام
نوشته شده در تاریخ یکشنبه، 3 بهمن 1395، 10:34 صبح