عبور از site news

Site news

تقویم آموزشی
 

تقويم آموزشي بهمن ماه

 
 
شنبهيکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
انبارگردانی و بستن حساب ها
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 

 

نوشته شده در تاریخ شنبه، 14 بهمن 1396، 12:11 عصر
 
:::کلاس حضوری انبار و کالا :::
 

نرم افزار خزانه داری پیوست

موضوع: آموزش انبار گردانی و بستن حسابها در سیستم مالی پیوست

مدرس: خانم ایران نژاد

بصورت حضوری در محل واحد آموزش گروه نرم افزاری پیوست برگزار می گردد.

زمان : چهارشنبه 96/11/25

ساعت 14 الی 17

 

ثبت نام
نوشته شده در تاریخ شنبه، 14 بهمن 1396، 11:40 صبح
 
:::کلاس مجازی دبیرخانه:::
 

نرم افزار حضور و غیاب پیوست

موضوع: آموزش دبیرخانه در سیستم اتوماسیون اداری پیوست

مدرس: خانم غلامی

بصورت مجازی در سایت آموزش گروه نرم افزاری پیوست برگزار می گردد.

زمان : سه شنبه 96/10/26

ساعت 15 الی 17

 

ثبت نام
نوشته شده در تاریخ دوشنبه، 11 دی 1396، 9:03 صبح
 
:::کلاس حضوری حضور و غیاب:::
 

نرم افزار اتوماسیون پیوست

 موضوع: آموزش حضور و غیاب در سیستم منابع انسانی پیوست

مدرس: خانم بنانج

بصورت حضوری در محل واحد آموزش گروه نرم افزاری پیوست برگزار می گردد.

زمان : یکشنبه 96/10/24

ساعت 15 الی 18

 

ثبت نام
نوشته شده در تاریخ دوشنبه، 11 دی 1396، 9:02 صبح
 
:::کلاس حضوری حسابداری:::
 

نرم افزار حسابداری پیوست

موضوع: آموزش حسابداری در سیستم مالی پیوست

مدرس: خانم ایران نژاد

بصورت حضوری در محل واحد آموزش گروه نرم افزاری پیوست برگزار می گردد.

زمان : چهارشنبه 96/10/13

ساعت 15 الی 18

 

ثبت نام
نوشته شده در تاریخ دوشنبه، 11 دی 1396، 9:01 صبح