عبور از site news

Site news

تقویم آموزشی
 

تقويم آموزشي مهر ماه

 شنبهيکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
حسابداری
14
15
حقوق دستمزد
16
17
18
19
20
21
22
اتوماسیون اداری
23
24
25
26
27
28
29
30
خزانه داری
 
 
   

 

 

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه، 15 آبان 1396، 10:14 صبح
 
:::کلاس حضوری خزانه داری :::
 

نرم افزار خزانه داری پیوست

موضوع: آموزش خزانه داری در سیستم مالی پیوست

مدرس: نرگس ایران نژاد

بصورت حضوری در دفتر مرکزی گروه نرم افزاری پیوست برگزار می گردد.

زمان : سه شنبه 96/08/30

ساعت 15 الی 18

 

ثبت نام
نوشته شده در تاریخ دوشنبه، 15 آبان 1396، 10:13 صبح
 
:::کلاس مجازی اتوماسیون اداری:::
 

نرم افزار حضور و غیاب پیوست

موضوع: آموزش کاربری اتوماسیون اداری پیوست

مدرس: بنفشه غلامی

بصورت مجازی در سایت آموزش گروه نرم افزاری پیوست برگزار می گردد.

زمان : دوشنبه 96/08/22

ساعت 15 الی 17

 

ثبت نام
نوشته شده در تاریخ دوشنبه، 1 آبان 1396، 3:31 عصر
 
:::کلاس حضوری حقوق دستمزد:::
 

نرم افزار اتوماسیون پیوست

 موضوع: آموزش حقوق دستمزد در سیستم منابع انسانی پیوست

مدرس:زهرا بنانج

بصورت حضوری در محل واحد آموزش گروه نرم افزاری پیوست برگزار می گردد.

زمان : دوشنبه 96/08/15

ساعت 15 الی 18

 

ثبت نام
نوشته شده در تاریخ دوشنبه، 1 آبان 1396، 2:35 عصر
 
:::آموزش حضوری حسابداری:::
 

نرم افزار حسابداری پیوست

موضوع: آموزش حسابداری در سیستم مالی پیوست

مدرس: نرگس ایران نژاد

بصورت حضوری در محل واحد آموزش گروه نرم افزاری پیوست برگزار می گردد.

زمان : شنبه 96/08/13

ساعت 15 الی 18

 

ثبت نام
نوشته شده در تاریخ دوشنبه، 1 آبان 1396، 11:45 صبح